Pirkimo taisyklės

 

1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – UAB Modestina ir ko, buveinės adresas Pailių 6B-12, Šiauliai, įmonės kodas

175839355, PVM mokėtojo kodas LT758393515. Pardavėjo kontaktinė informacija

pateikiama skiltyje „Kontaktai“.

1.2. Elektroninė parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti tinklalapyje adresu: www.loois.lt

1.3. Pirkėjas – asmuo, užsisakantis arba įsigyjantis prekių Elektroninėje parduotuvėje.

1.4. Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines

švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo duomenys, nurodyti Privatumo politikoje.

1.6. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės

nuostatos dėl Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo ir kitų su tuo susijusių

aspektų, naudojantis šia elektronine parduotuve.

1.7. Taisyklės – šios pirkimo taisyklės, kuriose aprašomos nuostatos, susijusios su prekių

įsigijimu Elektroninėje parduotuvėje.

1.8. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Elektroninėje parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama

sąskaita, kurioje saugomi jo pateikti asmens duomenys ir duomenys apie užsakymus

Elektroninėje parduotuvėje. 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra teisinis dokumentas, kurio privalo laikytis Pirkėjas ir Pardavėjas.

Taisyklėse numatytos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, kitos pirkimo – pardavimo sutarties

sąlygos ir su pirkimu Elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Prieš užsakant prekes

Elektroninėje parduotuvėje rekomenduojame atidžiai perskaityti Taisykles ir Privatumo politiką

bei įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Jei nesutinkate su Taisyklių ir (ar) Privatumo politikos

nuostatomis, neturėtumėte naudotis Elektronine parduotuve.

2.2. Pirkti Elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

- veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra

apribotas teismo tvarka;

-  nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos

atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

- juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;

- visų prieš tai nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

2.3. Pateikdamas užsakymą šioje Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis turi teisę

pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje.

2.4. Tam, kad būtų patvirtintas pateiktų duomenų teisingumas registruojant Paskyrą

Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjui siunčiamas elektroninis laiškas, kuriuo prašoma patvirtinti

pateiktus duomenis.

2.5. Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna

patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti. Pirkėjui pasirinkus prekes apmokėti

užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo

banko sąskaitoje momento. 

 

3. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.Teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties

Pirkėjas, pirkdamas kaip vartotojas, turi teisę atsisakyti sutarties per 14 dienų, nenurodant

jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas

arba Pirkėjo nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, įgijo fizinį prekių valdymą arba, kai

vienu užsakymu vartotojas užsakė ne vieną prekę ir jos pristatomos atskirai po 14 dienų nuo

dienos, kurią Pirkėjas arba Pirkėjo nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, įgijo fizinį

paskutinės prekės valdymą.

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, Pirkėjas gali pateikti informaciją apie tai

prisijungęs prie savo Paskyros ir pateikęs informaciją apie grąžinimą skiltyje „Užsakymai“. Jeigu

Pirkėjas prekę įsigijo neregistruodamas Paskyros, apie prekės grąžinimą jis gali informuoti

pateikdamas informaciją nuorodoje, kuri Pirkėjui siunčiama elektroniniame laiške informuojant

apie užsakymo patvirtinimą. Pirkėjas gali naudoti laisvą sutarties atsisakymo formą, tačiau tai nėra privaloma. Kad Pirkėjas nepraleistų sutarties atsisakymo termino, pakanka pranešti apie ketinimą pasinaudoti teise

atsisakyti sutarties iki sutarties atsisakymo termino pabaigos. Pirkėjui nusprendus pasinaudoti

teise atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, ne vėliau nei per 14 dienų  nuo Pirkėjo pranešimo

apie pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą gavimo dienos Pardavėjas grąžina Pirkėjui visą

gautą sumą Pirkėjui, įskaitant prekės pristatymo išlaidas, išskyrus papildomas išlaidas,

atsiradusias dėl to, kad Pirkėjas pasirinko kitą pristatymo būdą nei įprastas pigiausias

Elektroninėje parduotuvėje siūlomas pristatymo būdas. Grąžinant prekes kitu būdu nei

nurodyta Taisyklių 3.5. punkte, tiesiogines grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Sumokėti pinigai

grąžinami tokiu pačiu  mokėjimo būdu, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo

operaciją, grąžinant lėšas į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo apmokėta už prekes. Pardavėjas

neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei

Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis. Pirkėjas privalo nedelsdamas ir bet

kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pateikė Pardavėjui prašymą dėl

prekių pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo, išsiųsti prekes atgal  Pardavėjui arba jas

grąžinti parduotuvėse, kurių sąrašas pateikiamas Elektroninės parduotuvės interneto

svetainėje.

Pardavėjas turi teisę nevykdyti pinigų grąžinimo procedūros tol, kol negaus grąžinamos prekės

arba įrodymo, kad Pirkėjas išsiuntė grąžinamą prekę, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

Pirkėjas atsakingas už prekių vertės sumažėjimą dėl veiksmų, nebūtinų tam, kad būtų galima

nustatyti, koks prekės pobūdis, savybės ir kaip ji veikia.

 3.2. Prekių grąžinimo pagal Taisyklių 3.1. punktą sąlygos

Pirkėjas gali pasinaudoti teise, nurodyta Taisyklių 3.1.punkte, tik esant visoms šioms sąlygoms:

- prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda;

- prekė nebuvo dėvėta ir yra išsaugotos jos vartojamosios savybės;

- ant prekės yra visos pirkimo metu ant jos buvusios nepažeistos ir nenukirptos tiek vidinės, tiek

išorinės etiketės, apsauginės plėvelės ir kt. Jeigu etiketės nuėmimas buvo būtinas apžiūrėti

prekę, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekių be etikečių, jei gali įrodyti, kad dėl to patiria

papildomų išlaidų (naujos etiketės pagaminimo, patvirtinimo išlaidos) arba tokių etikečių

nuėmimas negali būti atstatytas, prekė praranda originalumą.

3.3. Prekės dydžio keitimas

Jei Pirkėjo įsigyta prekė netinkamo dydžio, Pirkėjas gali grąžinti įsigytą prekę ir atgauti

sumokėtus pinigus bei užsakyti tinkamo dydžio prekę, išskyrus teisės aktuose nurodytas prekes,

kurių Pirkėjas neturi teisės keisti (grąžinti). Šiuo atveju Pirkėjas privalės grąžinti netinkamo

dydžio prekę ir bus taikomos kitos Taisyklių nuostatos, numatytos Taisyklių 3.1. ir 3.2.

punktuose.

3.4.Teisė grąžinti nekokybišką prekę

Pirkėjas, įsigijęs nekokybišką prekę, turi teisę per 2 metus nuo prekės pristatymo Pirkėjui

pateikti Pardavėjui prašymą.  Tokiu atveju Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju el. pašto

adresu arba telefono numeriu, nurodytais Elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ ir

pateikti informaciją apie savo vardą, pavardę, prekės grąžinimo priežastį, užsakymo numerį

arba sąskaitos, patvirtinančios apmokėjimą už prekę, numerį, kontaktinius duomenis (telefono

Nr. arba el. pašto adresą), banko sąskaitos numerį ir banko, kuriame yra ši sąskaita, pavadinimą,

kodą,  jeigu dėl Pirkėjo nurodyto reikalavimo reikalinga grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus už

prekę ar dalį jų į Pirkėjo sąskaitą, ir vieną iš šių reikalavimų:

-     pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

-     pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

-     sumažinti prekės kainą;

-     sugrąžinti sumokėtą kainą.

Prekė bus laikoma kokybiška, jei (i) ji atitinka aprašymą ir savybes, nurodytas Elektroninėje

parduotuvėje (ii) ji yra tinkama įprastiniam naudojimui kaip ir kitos tai pačiai rūšiai priskiriamos

prekės (iii) prekės kokybė ir savybės yra tokios, kokių galima tikėtis iš kitos tai pačiai rūšiai

priskiriamos prekės.

Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės, ypač rankų darbo gaminiai, gali būti

pagaminti naudojant natūralias medžiagas. Kai kurios savybės – ruoželių variacijos, mezginio ar

spalvos tekstūra nelaikomi defektais ar trūkumais. Gaminant prekes atrenkamos tik

aukščiausios kokybės medžiagos, tačiau natūralios jų savybės yra neišvengiamos ir turėtų būti

priimamos kaip prekės individualios išvaizdos dalis.

Pateikus prašymą prekė gali būti grąžinama į bet kurią LOOIS parduotuvę, nurodytą

Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje, siunčiant ją per DPD siuntų savitarnos

terminalus arba per kurjerį. Pardavėjas atidžiai patikrins grąžintą prekę ir informuos Pirkėją jo

elektroninio pašto adresu per protingą laikotarpį pateikdamas informaciją apie tai, ar bus

vykdomas vienas iš Pirkėjo reikalavimų, nurodytų šiame punkte. Už prekę sumokėta suma bus

grąžinta arba prekės keitimas bus įvykdytas per 14 dienų nuo dienos, kurią Pirkėjui buvo

išsiųstas elektroninis laiškas, patvirtinantis apie sumokėtos sumos grąžinimą arba prekės

pakeitimą.

Jei Pirkėjas prašo grąžinti sumokėtą kainą ir toks jo prašymas pagrįstas, Pirkėjui grąžinama visa

už prekę jo sumokėta suma, įskaitant pristatymo išlaidas, susijusias su prekės siuntimu, taip

pat tokios prekės siuntimo grąžinant išlaidas, jei buvo Pardavėjo klaida siunčiant prekę.

Suma grąžinama tokiu pačiu būdu, kokį Pirkėjas pasirinko pirkdamas prekę.

3.5.Grąžinimo būdai

Klientas gali grąžinti prekes Pardavėjo parduotuvėse, nurodytose Elektroninės parduotuvės

interneto svetainėje (įprastas pigiausias Elektroninėje parduotuvėje siūlomas pristatymo

būdas), siųsdamas jas per DPD siuntų savitarnos terminalus. Prekių grąžinimas yra nemokamas.

3.6. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui

pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas. Taip pat Pirkėjas įsipareigoja

atlyginti išlaidas, kurias padengti reikalauja kurjeris, kai Pirkėjas prekių nepriima su kurjeriu

sutartu laiku.

3.7. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims prisijungimo prie Paskyros

duomenų. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo prie Paskyros duomenų

išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių

užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus

prie Paskyros ir dėl to kylančias pasekmes. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo prie Paskyros

duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją telefono numeriu arba

elektroninio pašto adresu, nurodytu skiltyje „Kontaktai“.

3.8. Pirkėjas yra atsakingas už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys

būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pasikeitus Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateiktiems

duomenims, jis privalo juos atnaujinti skiltyje „Mano paskyra“ arba apie tai pranešdamas

telefonu arba elektroninio paštu adresu, kurie nurodyti skiltyje “Kontaktai“. Pardavėjas jokiu

atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas

nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė

duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų

asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir

naudojimo teisėtumą.

3.9. Kilus klausimams dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pirkėjas gali kreiptis

elektroninio pašto adresu arba telefonu, nurodytais Elektroninės parduotuvės skiltyje

„Kontaktai“. Taip pat Pirkėjas turi galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių

apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751,

interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti

prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo platformoje adresu ec.europa.eur/odr/.

 

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis,

kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Elektroninėje parduotuvėje skelbiamos

sąlygos.

4.2. Jeigu Pirkėjas apmoka už prekes, tačiau su juo nepavyksta susisiekti per nurodytą terminą

pagal pasirinktą pristatymo būdą, Pirkėjo užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal

Pardavėjui.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu,

Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

4.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių, susijusių su prekių tiekimu ar tuo, kad prekių nėra likę

atsargų sandėlyje, Pardavėjas negali pristatyti Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės,

Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, apie tai informuodamas Pirkėją. Tokiu

atveju Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti panašią tos pačios arba aukštesnės kokybės ir vertės

prekę, apie tai informuodamas Pirkėją vienu iš jo nurodytų kontaktinių duomenų. Pirkėjui

atsisakius pakeisti užsakyme numatytą prekę Pardavėjo pasiūlyta preke, Pardavėjas įsipareigoja

grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas

apmokėjimas. Jeigu per 2 (dvi) darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo Pirkėjas vienu nurodytų

jo kontaktų patvirtina savo sutikimą dėl prekės pakeitimo į Pardavėjo pasiūlytą prekę,

Pardavėjas įsipareigoja sumokėti susidariusį kainų skirtumą. Jeigu Pardavėjas negali Pirkėjui

pasiūlyti panašios tos pačios arba aukštesnės kokybės ir vertės prekės, užsakymo prekių sąrašas

koreguojamas išimant prekę, kurios Pardavėjas pristatyti negali, ir sugrąžinant Pirkėjo sumokėtą

šios prekės kainą ,o Pirkėjas informuojamas apie užsakymo pakeitimus ir pakeisto užsakymo

tolesnį vykdymą.

4.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kokią prekę iš Elektroninės

parduotuvės ir pašalinti arba pakeisti bet kokią informaciją Elektroninėje svetainėje. Pardavėjas

deda maksimalias pastangas, kad būtų įvykdytas kiekvieno Pirkėjo užsakymas, tačiau gali

pasitaikyti išimtinių aplinkybių, kurios verčia atsisakyti užsakymo išsiuntus užsakymo

patvirtinimą ir Pardavėjas pasilieka teisę tai daryti bet kuriuo metu.

4.6. Pirkėjui nusprendus atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties ir apie tai informavus

Pardavėją Taisyklių 3 skyriuje numatyta tvarka, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtą sumą

Taisyklių 3 skyriuje numatyta tvarka.

4.7. Jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti

Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos

teisės aktus, Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Elektronine parduotuve

arba panaikinti Pirkėjo Paskyrą. Bet kokiu atveju Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokius

nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl atakos prieš informacines sistemas, viruso ar kitos

programinės įrangos ar technologiškai žalingos ar kenksmingos medžiagos, kuri gali paveikti

Elektronine parduotuve besinaudojančių asmenų kompiuterius, IT įrangą, duomenis ar

medžiagas dėl Elektroninės parduotuvės naudojimo ar jos turinio parsiuntimo, taip pat

svetainių į kurias nukreipiama.

4.8. Jeigu Elektroninėje parduotuvėje yra nuorodų į kitas svetaines ir trečiųjų šalių informaciją,

minėtos nuorodos pateikiamos tik informaciniais tikslais ir Pardavėjas nekontroliuoja šių

svetainių, nesvarbu koks būtų jų turinys ar informacija. Todėl Pardavėjas neprisiima jokios

atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, kylančią dėl jų naudojimo.

 

5. UŽSAKYMAS

5.1. Prekės kaina, nurodyta Elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu yra

galutinė, ir galioja tiek Pirkėjui, tiek Pardavėjui, išskyrus akivaizdžius klaidos atvejus. Jeigu

Pardavėjas nustatys, kad bet kurių Pirkėjo užsakytų prekių kaina yra neteisinga, Pardavėjas kaip

įmanoma greičiau apie tai informuos Pirkėją ir Pirkėjui bus suteikta galimybė patvirtinti

užsakymą su teisinga kaina arba galimybė užsakymą atšaukti. Jei Pardavėjas negalės susisiekti

su Pirkėju, užsakymas bus laikomas anuliuotu ir visos Pirkėjo sumokėtos sumos bus grąžintos

Pirkėjui. Kainos gali keistis bet kuriuo metu, tačiau išskyrus aukščiau nurodytas aplinkybes,

kainos pokyčiai neturės įtakos užsakymams, kuriems Pardavėjas išsiuntė užsakymo patvirtinimą.

Kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, į kainą įtraukiant PVM. Prekės kaina

padidėja pridėjus Prekės pristatymo išlaidas, kurios priklauso nuo pasirinkto pristatymo ir

mokėjimo būdų.

5.2. Užsisakyti ir įsigyti prekes Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali vienu iš šių būdų:

- užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje ir sukurdamas Paskyrą, registracijos metu

nurodydamas duomenis, kuriuos nurodyti yra privaloma. Prie savo Paskyros Pirkėjas gali

prisijungti įvedęs registracijos metu nurodytą elektroninio pašto adresą ir Pirkėjo sugalvotą

slaptažodį;

- neregistruodamas Paskyros Elektroninėje parduotuvėje. Tokiu atveju Pirkėjas privalo nurodyti

savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, informaciją apie pristatymo

adresą.

5.3. Užsakymo patvirtinimas Pirkėjui bus pateiktas Pirkėjo elektroninio pašto adresu, nurodytu

užsakymo patvirtinimo momentu. 

 

6. KAINA IR APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

6.1. Už prekes atsiskaitoma elektronine bankininkyste arba atliekant tiesioginį pavedimą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik Pirkėjui apmokėjus už užsakymą

bus formuojamas prekių užsakymas. 

6.3. Gavus Pirkėjo užsakymą, bus atliekamas Pirkėjo kortelės autorizavimas tam, kad būtų

įsitikinta, jog mokėjimo kortelėje yra pakankamai lėšų atlikti mokėjimo operacijai.

6.4. Paspausdamas mygtuką „Mokėti“ užsakymo tvirtinimo metu Pirkėjas patvirtina, kad

mokėjimo kortelė yra jo.

6.5. Mokėjimo kortelės yra patikrinamos ir autorizuojamos mokėjimo kortelę išdavusio

subjekto, tačiau, jei jis neautorizuoja mokėjimo, Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokį

vėlavimą ar nepavykusį pristatymą.

6.6. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas pateiks sąskaitą elektronine forma.

 

7. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

7.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, pasirenka prekių pristatymo būdą

ir pateikia tikslų prekių pristatymo adresą.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu jis prekių pats priimti negali, o prekės

pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi

teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.4. Pristatymo būdai ir kaina:

- atsiimant parduotuvėse, nurodytose Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje (pigiausias

pristatymo būdas tuose miestuose, kuriuose yra nurodytos parduotuvės) visais atvejais

nemokamas.

- per DPD siuntų savitarnos terminalus: nemokamai, jeigu užsakymo suma viršija 59 EUR, kitu

atveju - 5 EUR*.

- per DPD kurjerį: nemokamai, jeigu užsakymo suma viršija 59 EUR, kitu atveju - 5 EUR*.

* Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. Pristatymo

mokestis taikomas vienam užsakymui. * Pristatymas į Kuršių Neriją naudojantis kurjerio

paslaugomis - 19,00 EUR, į siuntų terminalą - nemokamai, jeigu užsakymo suma viršija 59,00

EUR, kitais atvejais - 5 EUR.

Tiksli prekių pristatymo mokesčio suma Pirkėjui nurodoma Elektroninėje parduotuvėje, prieš

patvirtinant užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus

keičiamas.

7.5. Prekių pristatymo terminai pateikiami prekių aprašymuose. Jie preliminarūs ir gali būti

keičiami.

7.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu

prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo

Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.7. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei

pasirašyti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo ir

priėmimo dokumentą, laikoma, kad perduota siunta yra tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad

pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas

privalo tai pažymėti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente, kai prekes pristato kurjeris -

surašyti pakuotės pažeidimų aktą, bei apie tai informuoti Pardavėją. Pirkėjui neatlikus šių

veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų bei dėl prekių

komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

Pirkėjai, siuntas atsiėmę siuntų savitarnos terminaluose ir pastebėję neatitikimus, apie tai

privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

7.8. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos Elektroninėje parduotuvėje, prie kiekvienos

prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje

esančių prekių spalva, forma ar kitos savybės gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir

spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

 

8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sąlygomis.

 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias Taisykles, kitus, su šiomis

Taisyklėmis susijusius, dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų

paskelbimo dienos, apie tai paskelbiant Elektroninėje parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas nesutinka su

nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su

sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis. Perkant

Elektroninėje parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

9.2. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima

dėl nenumatytų ir šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios numatytos Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintose Atleidimo nuo

atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse ir kituose

Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

9.3. Visos autorinės teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į Elektroninės parduotuvės

tekstinį ar grafinį turinį priklauso Pardavėjui arba trečiajam turinį teikiančiam asmeniui.

Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo naudoti ar platinti Elektroninės parduotuvės turinį.

9.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu

Pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

9.5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi

nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti,

ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.6. Šia Elektronine parduotuve besinaudojantys asmenys sutinka, kad didžioji dalis bendravimo

su Pardavėju vyks elektroniniu būdu. Pardavėjas su Pirkėju susisieks elektroniniu paštu arba

pateiks informaciją pranešdamas ją Elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjas visus pranešimus ir

klausimus siunčia elektroniniu paštu arba pateikia susisiekdamas telefono numeriu, nurodytais

Elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“.