Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) skirta suprasti, kokius duomenis UAB Modestina ir ko, įm.k. 175839355, adresas:

Pailių 6B-12, Šiauliai (toliau – Paslaugų teikėjas), renka internetinėje svetainėje www.loois.lt (toliau – Internetinė svetainė), kodėl

juos renka ir ką su jais daro.

Laikoma, kad Pirkėjas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos ir su jo duomenų tvarkymu užsakymo

vykdymo tikslais pažymėjęs varnelę prie „Sutinku su privatumo politika ir su mano duomenų tvarkymu užsakymo vykdymo tikslais“.

Pirkėjas pažymėjęs varnelę, sutinka, jog asmens duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo

adresas) būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje tikslais. Pirkėjas išreiškia savo sutikimą gauti LOOIS.lt

tiesioginės rinkodaros pranešimus iššokančiame laukelyje arba krepšelyje pažymėdamas varnelę ant „Taip, norėčiau gauti

naujienlaiškį apie Jūsų produktus“. 

Tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, Paslaugų teikėjas laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo,

nuo 2018m. gegužės 25d. – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – BDAR) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės

aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

Asmens duomenys

Asmens duomenys apima kliento vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą, IP adresą, atsiskaitymo

duomenis (banko sąskaitos numeris, atsiskaitymo būdas ir pan.), pirkimo istorija, PVM sąskaitos faktūros rekvizitus, informaciją apie

nepavykusius mokėjimus, naršymo istoriją internetinės svetainės puslapyje bei kitą su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusią

informaciją.

Duomenų tvarkymo tikslai bei saugojimo laikotarpis

Paslaugų teikėjas kliento asmens duomenis renka šiais nurodytais tikslais:

1. Registracijos tikslais – vardas, pavardė, el. pašto adresas. Šie asmens duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio Jūsų

pirkinio mūsų svetainėje.

2. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais – vardas, pavardė, el. pašto adresas, mobilusis telefono numeris, prekės pristatymo

adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos numeris., apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istorija (įsigytos

prekės, kaina ir pan.), kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija. Šie asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi 2

metus nuo paskutinio Jūsų pirkinio mūsų internetinėje svetainėje.

3. Tiesioginės rinkodaros tikslais –  jeigu vartotojas išreiškia pageidavimą, pažymėdamas sutikimą gautį tiesioginę rinkodarą, renkami

šie duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris bei informacija apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų

apsilankymus ir naudojimąsi Interneto svetaine, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie interneto svetainės laiką ir datą.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Paslaugų teikėjas tvarko Jūsų duomenis siekiant susisiekti su Jumis bei pranešti apie naujienas ir kitą

informaciją apie Paslaugų teikėjo siūlomas prekes ir (ar) pasiūlymus ir pan., siųsdamas Jums pranešimus el. paštu. Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai nurodytu el. paštu ar kitais būdais, nurodytais šioje privatumo politikoje. 

Slapukai

Kas yra slapukas ir koks jo tikslas?

Slapukas (angl. Cookie) yra tekstinė informacija, kurią serveris siunčia į naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra

siunčiama į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti internetinį puslapį. Tai leidžia serveriui prisiminti naršyklės

nustatymus ar stebėti interneto naršyklės apsilankymus.

Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės

administratoriams statistikos ar reklamos tikslais. Visų pirma siekiant individualizuoti navigacijos patirtį prisimenant jus (pavyzdžiui

atpažįstant prisijungiant prie savo paskyros, neberodyti jums neaktualių reklamos pasiūlymų ir t.t.).

Kaip aš galiu ištrinti/išjungti slapukus?

Daugumoje naršyklių per nustatymus galima išjungti slapukus. Nepaisant to, mes primename jums, kad išjungus navigacijos arba

funkcinius slapukus gali turėti įtakos svetainės veikimui ir/arba apriboti mūsų galimas suteikti paslaugas. Žemiau pagal naršykles yra

nurodymai, kurių pagalba galite valdyti slapukus:

Firefox

 Chrome

 Internet Explorer

 Safari

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie slapukus, jų valdymą ir savo pageidavimus dėl trečiųjų šalių profiliavimo eikite

į youronlinechoices.com/lt/. Norėdami išjungti analitinius slapukus ir užkirsti kelią Google Analytics platformai rinkti duomenis apie

jūsų naršymą, galite įsidiegti papildomą naršyklės įskiepį: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Duomenų gavėjai

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei

pagrįstai reikia tiems tikslams, pvz., su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų

mokėjimo paslaugų teikėjai, specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams,

pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų

teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams ir pan.

Mes taip pat galime atskleisti informaciją apie Jus (išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens

duomenų jokioms trečiosioms šalims):

 jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;

 siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų

įsiskolinimus mums).

Paslaugų teikėjo kliento teisės

Jūs turite teisę:

1. Pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra

tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens

duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens

duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam

laikotarpiui nustatyti;

1.2. Reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;

1.3. Reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra

bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip

tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi

išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi

neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;

1.4. Atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;

1.5. Prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;

1.6. Pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto,

teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Trečiųjų šalių interneto svetainės

Mūsų Interneto svetainėje gali atsirasti nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už privatumo politiką ir jos

įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose.

Kliento atsakomybė

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys,

Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra

nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą,

atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politikos pakeitimai

Privatumo politika galioja nuo 2022 m. 06 21 d. Jei pakeisime šią Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame puslapyje. 

Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

UAB Modestina ir ko

Įmonės kodas: 175839355

Registracijos adresas: Pailių 6B-12, Šiauliai

El. paštas.: info@loois.lt

Kontaktinis telefonas: +37060606005